Webshop » Documenten » CE Dossiers » G1. CE Technisch Dossier ATEX 114

G1. CE Technisch Dossier ATEX 114

G1. CE Technisch Dossier ATEX 114

€ 149,95
€ 181,44 inclusief BTW

Voorbeeld technisch dossier voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Een .zip bestand met hierin een mappenstructuur:

- Juridisch kader (basisdocument gebaseerd op CE wetgeving in WORD)
- Risicoanalyses (basisdocumenten met de eisen uit de ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU en een mechanische ontstekingsbronnen analyse conform norm EN-ISO 80079-36, in XLS)
- Gebruiksaanwijzing (informatiedocument: wat moet er minimaal in de gebruiksaanwijzing staan?)
- Technische documentatie (mappen voorbereid: zodat u weet welke documentatie u in uw dossier moet toevoegen)
- Conformiteitsbeoordeling (informatiedocument: conformiteitsbeoordeling in de vorm van een flowchart: Is er tussenkomst van een Notified Body nodig?)
- CE markering (informatiedocument: wat moet er op de CE markering staan?)
- EU Conformiteitsverklaring (basisdocument van een model verklaring in WORD)

In dit voorbeeld technische dossier zijn de eisen voor ATEX 114 wetgeving uitgewerkt. De bewerkbare documenten zijn uiteraard volledig aan te passen door uzelf.

Na betaling ontvangt U een e-mail met daarin een download link voor de bestelde zip file.