Webshop » Documenten » CE Dossiers » A1. CE Technisch Dossier Machines

A1. CE Technisch Dossier Machines

A1. CE Technisch Dossier Machines

€ 149,95
€ 181,44 inclusief BTW

Voorbeeld technisch dossier voor machines

Een .zip bestand met hierin een mappenstructuur:

- Juridisch kader (basisdocument gebaseerd op CE wetgeving in WORD)
- Risicoanalyse (basisdocument met de eisen uit de belangrijkste CE productrichtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn, in XLS)
- Gebruiksaanwijzing (informatiedocument: wat moet er minimaal in een gebruiksaanwijzing staan?)
- Technische documentatie (informatiedocumenten: conformiteitsbeoordeling incl. flowcharts, wat moet er minimaal in een technisch dossier aanwezig zijn, naslagwerk, etc.)
- CE typeplaat (informatiedocument: wat moet er op de CE markering staan, inclusief draft versie CE-markering)
- Verklaring van Overeenstemming (basisdocument van een model verklaring in WORD)

In dit voorbeeld technische dossier zijn de minimaal van toepassing zijnde richtlijnen op een machine "samenstel" uitgewerkt. De bewerkbare documenten zijn uiteraard volledig aan te passen door uzelf.

Na betaling ontvangt U een e-mail met daarin een download link voor het bestelde document.